Hannelore

Hannelore Peelaers

Kinder- en Jongerenpsycholoog, Ontwikkelingsgericht- & Experiëntieel therapeut

Hannelore is erkend kinder- en jongerenpsycholoog en ontwikkelingsgericht en experiëntieel therapeut.

Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen en psychosomatische klachten kunnen bij haar terecht voor psychotherapie. Aan de hand van een belevingsonderzoek tracht zij eerst de emotionele binnenwereld van het kind/jongere beter te begrijpen. Ervaringen, gevoelens, gedachten en belangrijke relaties worden in beeld gebracht. Op die manier wordt getracht om beter te begrijpen wat er onderliggend aan de klachten aanwezig is.

In een adviesgesprek met de ouders wordt bekeken welke vorm van therapie het meest aansluit bij de noden van het kind en het gezin.

Zij vertrekt hierbij steeds van het unieke in iedere persoon in een warm en gedragen kader.

Samen met het kind/jongere gaat zij op zoek naar de meest geschikte therapievorm om in verbinding kunnen komen met hun innerlijke ervaringsstroom en beleving, zodat deze tot expressie kunnen gebracht worden en onderliggende vastgelopen processen terug meer kunnen stromen. De bedoeling is om het kind/jongere opnieuw meer toegang te laten krijgen tot zijn volledige ontwikkelingspotentieel zodat het tot groei en zelfontplooiing kan komen.

Zij werkt aan de hand van gespreks- en speltherapie, creatieve therapie naast meer lichaamsgerichte vormen zoals focussen en psychodrama.

Wanneer een kind/ jongere een therapeutisch proces start, is het daarnaast belangrijk dat parallel hieraan ook steeds ouderbegeleiding kan voorzien worden. Ouders spelen als mede-experten een centrale rol om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Samen wordt gezocht hoe zij dit proces mee kunnen ondersteunen en faciliteren.

Naast haar werk in de praktijk, werkt zij als kinder- en jongerenpsychologe in een centrum voor geestelijke gezondheidszorg te Gent. Daar begeleidt zij kinderen en jongeren met matige tot ernstige emotionele moeilijkheden en gedragsproblemen. Ze deed voordien ruime ervaring op als klinisch psycholoog in een algemeen ziekenhuis, waarbij ze kinderen en jongeren begeleidde met een chronische ziekte en psychosomatische klachten.

Hannelore is lid van de beroepsvereniging BFP (Belgische federatie van psychologen) en VVCEPC (Vlaamse vereniging voor cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie en counceling).

Afspraak maken bij Hannelore?

Ontmoet ook onze andere therapeuten