Melissa foto

Melissa De Smet

Klinisch psycholoog & psychoanalytisch psychotherapeut i.o.

Melissa is erkend klinisch psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut in opleiding. Ze werkt met kinderen (en hun ouders), jongeren en jongvolwassenenen die worstelen met vragen of het gevoel hebben vast te lopen in zichzelf of in relaties met anderen.

Kunst, natuur, literatuur en taal zitten verweven in haar dagelijkse en professionele bezigheden. In therapie gaat ze graag samen op zoek naar een medium dat als spreekbuis kan dienen om op verhaal te komen. Dit kan voor iedereen anders zijn, eigenheid en creativiteit staan in dit proces centraal.

In de therapie wordt eerst de nodige tijd genomen voor exploratie en ontdekking, het komen tot een eigen vraag. In het werken met kinderen wordt daarvoor een belevingsonderzoek met het kind uitgevoerd en het verhaal van de ouders beluisterd. De ouders worden uitgenodigd voor enkele gesprekken, waarna gekeken wordt op welke manier therapie best kan worden verdergezet. Indien daar vraag toe blijkt, wordt gekeken voor een parallel traject van gesprekken voor de ouders.

Naast het gesproken woord, is er ruimte voor creatieve technieken en speltherapie, steeds afgestemd op het kind, de jongere of jongvolwassene. Melissa volgt een opleiding psychotherapie voor kinderen en jongeren aan de UGent. Ze werkt daarnaast als postdoctoraal onderzoeker aan de vakgroep psychoanalyse en raadplegingspsychologie. Hier verdiept ze zich in vraagstukken als: hoe kunnen we mentale klachten begrijpen vanuit de ervaring van mensen zelf? Wat maakt voor mensen het verschil in therapie? De eigen woorden van mensen staan hierin steeds centraal.

Afspraak maken bij Melissa?