Dramatherapie

In dramatherapie staat de ervaringsgerichtheid en expressie centraal. De innerlijke belevingswereld wordt naar buiten gebracht. Er wordt een doe-alsof-situatie gecreëerd waarbij de dramatherapeut op gestructureerde en veilige manier emoties naar de oppervlakte brengt. Aan de hand van oa. rollenspel, improvisatie, teksten en materialen wordt je uitgenodigd om emoties, ervaringen en ideeën te exploreren.

Onze maatschappij is gericht op het werken vanuit het hoofd. Dat zorgt bij velen voor piekergedachten. Heel vaak gaan we hierbij voorbij aan het gevoel dat we ervaren. We kroppen op en blijven doorgaan. Dramatherapie is naar buiten gericht. Door expressie te geven aan de innerlijke wereld wordt het mogelijk die te begrijpen, een plaats te geven, los te laten of te veranderen.

Mogelijke gunstige effecten:

- Erkennen, contact maken met en uiten van gevoelens

- Verkennen, aanleren en eigen maken van nieuw gedrag

- Versterken van sociale vaardigheden

- Ontwikkelen van spontaniteit

- Ontwikkelen van zelfvertrouwen

- Inzicht verwerven in de innerlijke wereld

- Opbouw van identiteit