Saam Aanbod 2

Schematherapie

Schematherapie is een therapeutische benadering waarin elementen uit cognitieve, gedragstherapeutische en psychodynamische modellen, hechtings- en gestaltmodellen worden gecombineerd.

De therapie is gericht op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande gedragspatronen waar je last van hebt of waar je door vastloopt in je leven. De oorsprong van deze patronen is vaak te vinden in het verleden. Negatieve ervaringen zoals: verlaten, bekritiseerd, misbruikt, mishandeld, buitengesloten of tekort gedaan worden, leiden soms tot negatieve overtuigingen over jezelf en je omgeving. Deze negatieve overtuigingen worden schema’s genoemd en worden uiteindelijk een soort tweede natuur. De schema’s bepalen de manier waarop we denken, voelen, handelen en omgaan met anderen. Ze lokken heftige gevoelens uit van woede, verdriet en angst, zowel bij onszelf als bij anderen.

Schematherapie leert hoe het gedrag en bepaalde patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij het gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop er in het hier en nu met die behoeften omgegaan wordt. Het doel is om de eigen emotionele behoeften te herkennen, te accepteren en eraan tegemoet te komen.

Saam therapeuten waarbij je een sessie kan volgen: