Pexels photo 3865834 kopie

Wie doet nu eigenlijk wat?

Wanneer je de zoektocht start naar gepaste hulp start, is het eenvoudig verloren te lopen in het brede gamma aan hulpverlening. Het verschil tussen een psychiater, psycholoog, psychotherapeut en coach is niet bijgevolg niet altijd even duidelijk. Om je op pad te helpen volgt hier een korte omschrijving:


Een psychiater is een arts die na zijn of haar opleiding de specialisatie tot psychiater volgde. Psychiaters zijn als enige bevoegd om medicatie voor te schrijven. Daarnaast kunnen ze psychologische tests uitvoeren en diagnoses van psychische stoornissen stellen. Ze richten zich voornamelijk tot het domein van ‘geestesziektes’ en behandelen dus veelal ernstige of complexere problematieken dan een psycholoog of psychotherapeut. Dit neemt niet weg dat sommigen ook psychotherapie aanbieden. Psychiaters zijn doorgaans verbonden aan een ziekenhuis maar kunnen ook als zelfstandigen werken. Tot slot worden behandelingen bij een psychiater (gedeeltelijk) terugbetaald door het ziekenfonds.


Een psycholoog is iemand die een 5-jarige universitaire opleiding in de psychologie volgde. Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven en het gedrag van de mens. Psychologen richten zich dus voornamelijk op psychologische problemen en psychosomatische klachten. Dit laatste zijn lichamelijke klachten waar geen direct aanwijsbare fysische oorzaak voor te vinden is. Ze onderzoeken dus het gedrag, de gedachten en emoties van de cliënt en helpen deze te begrijpen en veranderen. Psychologen kunnen werkzaam zijn in verschillende gebieden van de geestelijke gezondheidszorg. Terugbetaling van sessies zijn mogelijk indien je over een voorschrift van de huisarts (of psychiater) beschikt.


Een psychotherapeut is een hulpverlener die een praktisch- en ervaringsgerichte psychotherapeutische opleiding volgde. Er bestaan verschillende therapiestromingen die concrete methoden en technieken aanleren volgens hun eigen visie op de mens. Psychotherapeuten spitsen zich toe op het begeleiden van mensen op emotioneel of geestelijk vlak. Ze hebben veel raakvlakken met psychologen maar leggen meer de nadruk op het behandelen van dieper gewortelde psychische problemen. Ze zoeken samen met jou naar oplossingen voor de blokkades in je leven, om je leven zo terug op de rails te krijgen.


Een coach is iemand die een coaching opleiding volgde maar voordien niet noodzakelijk een diploma in de mensenwetenschappen behaalde. Coaching wil zich door middel van aangepaste methoden richten op het oplossen en aanpakken van een probleem, met als doel gedragsverandering op korte termijn teweeg te brengen. Een coach focust samen met jou op wie je nu bent, wie je eigenlijk wilt zijn, wat je kunt en wat je wil bereiken. Het verschil met een psychotherapeut of psycholoog is dat een coach zich meer focust op de toekomst en minder diepgaand op psychische problemen of blokkades.