Team

In Saam zetten we collectief, met ons team van gediplomeerde professionals één visie in de wereld: De ontmoeting tussen lijf en geest.

Teamleden van Saam bieden vanuit hun specialisatie de kwaliteit om op uw hulpvraag in te kunnen gaan, doch steeds met een ander accent afhankelijk van de professionele achtergrond en bijkomende opleidingen.

Ook voor doven en slechthorenden willen we een plek bieden, daarom wordt therapie in Vlaamse Gebarentaal aangeboden door Patsy Van den Bogaert.

Partners

Saam staat voor de ontmoeting, vandaar dat we met veel plezier warme saam'werkingen aangaan.

Stagaires