D4 EF0 FCE A8 DA 4612 9 A8 A 4 E06 A0 D65 AE5

Opstellingsdag met thema 'In volle Expansie!'

Door Tina Vervaeke

zaterdag 15 Juli 2023 10:00 - 17:00

In volle expansie!


Het is zomer en dat betekent dat alles, maar dan ook alles in de natuur in volle expansie is. Het geeft ons een gevoel van overvloed en overweldigende positieve levenskracht.

Hoe ga jij om met die overvloed en met die positiviteit? Of ondervind je nog barrières om daar niet volledig van te kunnen genieten? Waar komt die weerstand dan vandaan?

Tijdens deze opstellingsdag zien we dit zomerse thema als een leidend principe om de vragen die je daaromtrent kan hebben te onderzoeken.
Het thema 'in volle expansie' is ludiek gekozen. Het is evenwel zo dat allerhande thema’s of, laten we eerlijk zijn, problemen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden deze positieve gevoelens kunnen belemmeren of tegenhouden. En dat hoeft niet. Laten we er dan verder naar kijken op 15 juli. En het helpt. Echt!Wat zijn familieopstellingen?

Tijdens een opstelling wordt er samen met een groep mensen samengewerkt, Een aantal stellen een vraag in verband met zichzelf en/of het thema en de andere deelnemers worden representant. Er ontvouwt zich dan een opstelling, die ik deskundig begeleid. De representant is een vertegenwoordiger of plaatsvervanger van een familielid van de vraagsteller. Het is echter zo dat de representant niets hoeft te weten over dit familielid.

Het zijn trouwens niet altijd 'familieleden' die gerepresenteerd worden. Dat kunnen ook andere personen of zelfs abstracte zaken zijn, zoals een land van herkomst of een gevoel...Voor wie nog niet bekend is met familieopstellingen zal ik, tijdens de introductie, precies uitleggen hoe dit werkt. Niet alleen de vrager, maar ook de toeschouwer of representant zal veel leren over de dynamieken in families en daarbuiten. Wat uiteindelijk kristalheldere inzichten geeft over het hoe en waarom van bepaalde situaties en patronen die ontstaan zijn doorheen de jaren.De dynamiek en de interactie van de groep zorgt er voor dat de representant ook veel opsteekt over wat er gebeurt in het eigen familiesysteem, en naarmate een opstelling groeit groeien ook de inzichten en bijbehorende oplossingen. Men vraagt me soms of de hele familie moet meekomen. Neen, helemaal niet. Als er echter familieleden samen willen komen, zoals een broer of een zus, dan kan dat natuurlijk.

Wens je deel te nemen?

Meld je dan snel aan via mail info@tinavervaeke.be

Bij deelname, gelieve het volledige bedrag te storten op rekeningnummer BE67 0014 7909 3887 met vermelding familieopstelling 15 juli.

Ken je mensen die zouden geïnteresseerd zijn in deze dag? Laat het hen weten, ook zij zijn welkom

Praktisch

  • Prijs voor vraaginbrenger : 130 euro
  • Prijs voor representant : 80 euro
  • Inschrijvingen via mail naar info@tinavervaeke.be