AA groep

Open reeks

dinsdag 19 Mei 2026 20:00 - 22:00

Omdat anonimiteit binnen AA zeer belangrijk is, is het voor een buitenstaander moeilijk om te weten te komen wat AA juist is en hoe het werkt. De anonimiteit is nodig omdat het ons beschermt tegenover de buitenwereld. Die bescherming is nodig zodat we ons kunnen concentreren op onze strijd tegen het alcoholisme, zonder extra druk van de buitenwereld.

AA is een vereniging die wereldwijd volgens dezelfde principes werkt en als doel heeft ieder lid nuchter te laten worden en te blijven. Het is een zelfhulpgroep die lokaal werkt in kleine groepen, waar mensen terecht kunnen met een alcoholprobleem en daar van af willen. In zo’n vergadering behoud je je anonimiteit en ben je enkel bekend onder je voornaam. Door naar mekaar te luisteren, te spreken over je problemen en een programma te volgen, lukt het vele mensen om daadwerkelijk iets te doen aan hun alcoholmisbruik. Ze worden nuchter en blijven nuchter door regelmatig te blijven komen naar de vergadering, waardoor ze alert blijven en voorkomen dat ze terug glijden naar hun oude leven.

In AA leer je dus niet hoe je minder kan drinken of hoe je een sociale drinker kan worden die tijdig kan stoppen met drinken. We leren je niet hoe je verder kan gaan met je huidige leven, dat wordt gedomineerd door een overmatig gebruik van alcohol. Wat we wel doen is je leren hoe je kan stoppen met drinken, door het eerste glas te laten staan, door vandaag nuchter te zijn (alleen nu telt: wat je nu doet om nuchter te blijven) en door gesteund te worden door de mensen die samen met jou rond de tafel zitten. Iedereen rond de tafel zit daar omdat ze met hetzelfde probleem kampen. Wij (ver)oordelen niet, maar trachten mekaar te steunen in de strijd tegen het alcoholisme.

AA gebruikt een programma van 12 stappen, dat wordt gebruikt om ons doel te bereiken: nuchter worden en nuchter blijven. Samen met de 12 tradities en de 12 concepten, vormen de 12 stappen dus de ruggengraat van onze werking. Gaandeweg leren leden hoe ze hier mee moeten omgaan, hoe ze dit moeten toepassen in hun leven en krijgen ze goede raad en tips om hun nuchterheid te bewaren. Ons programma heeft ook een spirituele dimensie maar wij laten iedereen vrij om dit naar eigen goeddunken of overtuiging in te vullen. Verder heeft AA ook eigen literatuur, die iedereen kan helpen in zijn strijd tegen alcohol.

Vaak wordt er gedacht dat AA-leden clochards zijn of dronkaards en dat AA dus niets is voor “normale” mensen. Niets is minder waar: de gemeenschap van AA’ers is een afspiegeling van onze gemeenschap omdat alcoholisme geen onderscheid maakt. En vanuit het middenveld krijgt AA ook steeds het nodige respect omdat ons concept als zelfhulpgroep werkt en een goede aanvulling is op de hulp die andere instellingen kunnen bieden. Omdat AA volledig onafhankelijk opereert en dus niet gebonden is, kunnen wij ook in alle gemoedsrust en zelfstandig ons werk doen.Praktisch

  • De groep vindt elke dinsdag plaats