Dr Sara van de winkel

Sara Van de Winkel

Kinder- en Jeugdpsychiater

Wanneer er vanuit een therapeutisch traject bij teamleden van Saam vraag is naar inschatting door een kinder- en jeugdpsychiater, kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 21 jaar door de therapeut verwezen worden naar dokter Sara. Dokter Sara is werkzaam bij Saam op woensdagnamiddag- en avond en op donderdagvoor- en namiddag.

Er kan niet rechtstreeks een zorgtraject bij dokter Sara opgestart worden, noch een afspraak gemaakt worden. Zij werkt via doorverwijzing van cliënten die reeds binnen Saam een therapeutisch traject lopende hebben.

Voor wie dokter Sara is en wat haar visie is, kan je een blik werpen op haar website: www.saravandewinkel.com.

Dr. Sara Van de Winkel