Foto LIZ

Liz Bakermans

Klinisch psycholoog, Psychoanalytisch therapeut i.o. & EMDR therapeut i.o

Liz is erkend klinisch psycholoog en psychotherapeut in opleiding. Zij heeft een aantal jaren gewerkt in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, in het volwassenen- en ouderenteam, waar ze individuele behandelingen en begeleidingen aanbood.

Liz werkt vanuit een psychoanalytisch therapeutisch kader. Zij biedt in de eerste plaats een ruimte om in alle vertrouwen vrij te kunnen spreken. Ze zal jouw (inter)persoonlijke belevingswereld centraal stellen en vraagt je alles wat spontaan in je opkomt uit te spreken, zonder rekening te houden met logica of verwachtingen over wat al dan niet gezegd mag worden. Het kan dus gaan over gedachten, gevoelens, herinneringen, fantasieën, dromen, ervaringen van vroeger of in het hier en nu, maar ook over de therapie zelf.

Wanneer aangewezen werkt Liz met een meer schematherapeutische insteek (imaginatie of meerstoelentechnieken) of EMDR, naargelang het therapeutisch proces. Ook kunnen andere, creatieve expressievormen ruimte krijgen in de sessies.

De manier van werken verschilt van persoon tot persoon, daar iedereen zich op een zeer eigen of specifieke manier verhoudt ten aanzien van diens moeilijkheden en ruimere context. Een zekere nieuwsgierigheid naar het eigen psychisch functioneren en hoe dit in verband staat met de voorgeschiedenis, is dan ook wenselijk. Elke vraag, naar aanleiding van een onbehagen of iets dat botst, is welkom. Vanuit een doorleefd inzicht kun je meer zaken van jezelf begrijpen en verwoorden, wat tot andere keuzes en een sterker gevoel van vrijheid kan leiden.

Afspraak maken bij Liz?