Saam foto Maaike

Maaike Tassyns

Klinisch Psycholoog Systeem-, relatie- en gezinspsychotherapeut

Als systeemtherapeut gelooft Maaike heel sterk in de kracht van relaties en de ruimere context rond mensen. Relaties en interacties met anderen maken ons immers mee tot wie we zijn.

We leven in een maatschappij waar ‘harder, better, faster, stronger’ de norm lijkt te zijn. Verwachtingen zijn alom aanwezig en ruimte om stil te staan ontbreekt vaak. Vroeg of laat kan je echter opmerken dat je jezelf voorbij loopt, ga je je afvragen of dit nu werkelijk is wat je wil of problemen ervaren in de privé- of werkrelaties. We verliezen soms de connectie met onszelf en bijgevolg ook met de ander. Zie je even door de bomen het bos niet meer? Maaike begeleidt jou graag in de zoektocht naar connectie met jezelf en met anderen rondom jou.

Je kan zowel individueel, als koppel of als gezin bij Maaike terecht met de volgende vragen:

  • Relationele en familiale vragen
  • Verlatings- en bindingsangst
  • Existentiële- en identiteitsvragen
  • Seksuele- en gendergerelateerde vragen
  • Emotionele moeilijkheden
  • Depressieve klachten
  • Rouw
  • Burn-out
  • Perfectionisme
  • Laag zelfbeeld

Er wordt voornamelijk gewerkt via gesprekstherapie, maar niet alles laat zich zomaar uiten via het spreken. Daarom maakt Maaike ook vaak gebruik van creatieve methodieken doorheen de therapie. Dit kan gaan over beeldend werken, muziek, poëzie, zandspeltherapie, etc. Er wordt steeds samen bekeken welke therapievormen het meeste aansluiting vinden. Maaike werkt daarnaast ook als klinisch psycholoog in het Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent, daar begeleidt zij kinderen, jongeren en hun gezin wanneer er vragen zijn rond genderidentiteit en een mogelijke transitie.


Afspraak maken bij Maaike?