Mamiaba

Mamiaba Banernsco

Bezielster van Saam, Psycholoog & Beeldend therapeut

AANMELDINGSSTOP - Mamiaba neemt geen nieuwe cliënten aan


Mamiaba is samen met Bo bezielster van dit project, en is werkzaam als klinisch psycholoog en beeldend therapeut.

Naast dit mooie project biedt zij ook intensieve begeleiding aan voor vluchtelingen binnen Rode Kruis Vlaanderen. In het verleden was zij vooral werkzaam in de psychiatrie. Haar ervaring binnen de zorg deed haar constateren dat veel van onze zorg nog steeds gehuld zit binnen een taboesfeer. Met Saam wil ze deze zorg binnen brengen in het dagdagelijks leven, tussen al deze andere zaken die we zo belangrijk vinden.

Haar opleiding als creatief therapeut is een betekenisvolle aanvulling op de klassieke gesprekstherapie, daar waar woorden niet vanzelfsprekend zijn. Afhankelijk van je persoonlijke noden worden beide therapievormen samen of afzonderlijk ingezet.

Doorheen de gesprekken zet Mamiaba in op het natuurlijk (groei) potentieel van de mens, door de connectie met zichzelf en de omgeving te faciliteren. Met inzichten uit verschillende stromingen gaat ze samen met jou een zoektocht aan en wordt er een context gecreëerd waarin jij te zien krijgt wat er al is. Bewust de beweging naar binnen maken, om zo vervolgens met nieuwe inspiratie en inzichten je leven te leven kan zo een krachtig iets zijn. Meer zijn wie je bent, zorgt voor meer authenticiteit en wel-zijn. Zo krijgt je leven meer betekenis en dat straal je ook uit naar je omgeving.

Sommige momenten in het leven vragen om (even) stil te staan, al dan niet bewust door ons gekozen. Even 'gewoon' stilstaan bij wat er is, bij onze gedachten en gevoelens, deze (h)erkennen en bestaansrecht geven kan op zich al zo verademend zijn. We kiezen niet altijd wat er op ons pad komt, noch wat er ons overkomt, maar wat we wel in de hand hebben is wat we hiermee doen. Elke dag is een nieuwe kans om te kiezen voor het leven dat jij wilt leven: Een leven waarin jij de regie hebt. Een leven waarin je stap voor stap de kracht kan herwinnen die al in jou verscholen ligt.

De stap zetten naar die eerste afspraak, is vaak niet de makkelijkste. Maar is het niet de moeite waard, als het je leven weer in beweging kan krijgen?

Als psycholoog ondersteunt Mamiaba je graag in deze zoektocht. Het is het belangrijk dat jij jezelf kan zijn en samen verken je wat daarvoor nodig is.Afspraak maken bij Mamiaba?