Saam Aanbod 5

Beeldende Therapie

Het is niet altijd evident om te praten over wat er in je omgaat, om te vertellen wat je voelt of om überhaupt te weten wat je voelt. Er gaat veel in je om, maar hoe krijg je dat helder en begrijpelijk verwoord? Hoe krijg je hier grip op? Soms schieten woorden te kort en zegt een beeld meer dan duizend woorden.

Beeldende therapie is een non-verbale vorm van ervaringsgerichte therapie die past onder de grote noemer van 'creatieve therapie'. Net zoals muziek-, dans- en dramatherapie zoekt beeldende therapie naar een andere taal om te communiceren. In de beeldende therapie zijn het jouw creaties die een verhaal vertellen. Creatieve materialen worden ingezet om tot uiten en beleven van bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens te komen. Thema's worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar.

De beelden die je zelf creëert, geven inzicht in je patronen en brengen je daardoor stap voor stap dichter bij jezelf. Door verbinding te maken met verschillende aspecten van jezelf, kun je onderliggende emoties of blokkades, die zich op dat moment aandienen aanspreken. Door aandachtig aan de slag te gaan maak je via het materiaal*, via je lichaam, contact met je gevoelswereld. Denken, voelen en handelen zijn hierbij onlosmakelijk verbonden met elkaar. Door bezig te zijn met je handen, volg je een natuurlijkere weg. Alles draait om de beleving en de ervaring, waardoor je al voelend en al doende dichter bij jezelf komt.

Tijdens de beeldende therapie is het resultaat veelal onderschikt aan het proces, wat maakt dat je niet creatief hoeft te zijn, noch voorkennis hoeft te hebben van bepaalde technieken om aan beeldende therapie te doen.

(Alles kan, van tekenen, schilderen, knutselen en kleien tot het bewerken van hout of metaal.)

* Alle creatieve materialen zijn in overvloed beschikbaar. Je hoeft niets mee te brengen.

Saam therapeuten waarbij je een sessie kan volgen: