Saam Homepage kleurvlak 2

Muziektherapie

Muziektherapie is een non-verbale en ervaringsgerichte therapie, waarbij je niet noodzakelijk voorkennis nodig hebt van muziek.

Soms kunnen woorden moeilijk beschrijven wat je voelt. Soms zijn er ook geen woorden voor of zijn er net teveel.

Binnen de therapeutische relatie wordt muziek ingezet om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

Werkvormen kunnen zijn: naar muziek luisteren en voelen in je lichaam, experimenteren met klanken (met instrumenten, je stem of met je ademhaling), werken met muzikale sculpturen, relaxatietechnieken, lichaamsgerichte oefeningen, liedteksten, improvisatie, muzikale spelvormen,...

Muziek kan dan een heel krachtig medium zijn om:

  • vanuit jouw persoonlijk verlangen en unieke ik te achterhalen wat jij precies nodig hebt om je levenskwaliteit en draagkracht te verhogen
  • de regie in je eigen leven terug te vinden en/of vast te houden
  • pijnlijke ervaringen of overwerkte gevoelens te helen of een plaats te geven
  • inzicht te krijgen op situaties of levensvragen, die je persoonlijke wereld overspoelen of je uit je evenwicht brengen en welke plaats deze in het geheel hebben
  • tot rust te kunnen komen en dichtbij jezelf te ontspannen in het hier en nu.
  • In verbinding te komen met jezelf en de ander
  • Je innerlijke zelf te laten horen en te voelen wat binnenin leeft, te laten zijn of verder te ontdekken
  • spelenderwijs op zoek gaan naar nieuwe ervaringen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten, die je kan meenemen in je dagelijks leven.

Saam therapeuten waarbij je een sessie kan volgen: