Saam Aanbod 3

Relatietherapie

Iedere relatie komt vroeg of laat wel eens in een crisis terecht. Daar is op zich niets mis mee.

Het is een teken dat een en ander om verandering vraagt. Onderlinge communicatie is op zo’n moment erg belangrijk. Soms kan professionele hulp daarbij noodzakelijk en ook heel waardevol zijn.

De belangrijkste voorwaarde voor relatietherapie is dat beide partners bereid zijn om samen zo’n traject aan te gaan. De bedoeling is in de eerste plaats om een vruchtbare communicatie op gang te brengen. Samen creëren we een ruimte waarin bij wijze van spreken alles kan worden gezegd. Wat lange tijd onbespreekbaar was kan opnieuw woorden krijgen, zonder angst voor afwijzing of wat dan ook.

Tijdens zo’n traject raken heel wat zaken, die we misschien al lang als een soort ballast met ons meedragen, opgelost waardoor het leven en samen leven minder zwaar wordt. Dikwijls ontdekken zowel de partners als de rest van het gezin daarin een soort nieuwe levensadem.

Saam therapeuten waarbij je een sessie kan volgen: