Saam Team portret 1

Bo Van den Bulcke

Bezielster van Saam, Psychologe, EMDR therapeute & Psychoanalytisch therapeute

AANMELDINGSSTOP - Bo neemt geen nieuwe cliënten aan


Specifieke vraag voor EMDR - zoek een erkend therapeut via https://emdr-belgium.be/


Bo is samen met Mamiaba bezielster van dit project.

Zij werkt als klinisch psycholoog in het Universitair Ziekenhuis op de kritieke diensten (intensieve Zorg en het Brandwondencentrum), en is verbonden aan het zorgcentrum na Seksueel Geweld. Doorheen verschillende ervaringen met psychisch trauma, koos Bo om te werken via Eye Movement Desensitisation Reprocessing Therapy (EMDR). Momenteel vervolledigt ze het laatste jaar van het postgraduaat Psychoanalytische psychotherapie te KU Leuven. Vanuit deze psychodynamische therapeutische houding, stelt ze concepten zoals gelijkzwevende aandacht en het werken via dromen als basiswerkvormen tijdens de gesprekstherapie. Bo heeft een bijzondere fascinatie voor de samenhang tussen geest en lichaam, en bekijkt samen met de cliënt ook steeds welke taal het lichaam zou kunnen spreken.

Vanuit de grotere maatschappelijke vraag in het zorglandschap, wil Bo samen met Mamiaba een toegankelijk therapeutisch aanbod via verschillende perspectieven op het individu en zijn context naar voor brengen. Verschillende wetenschappelijke inzichten tonen een duidelijke meerwaarde aan in het gecombineerd werken vanuit lichaam en geest. Daarom kiezen zij er ook voor om samen met creatief therapeuten, dramatherapeuten, muziektherapeuten, fysiotherapeuten, en artsen een meerstemmig team te vormen.

Bij Saam kan een spontane ontmoeting met zichzelf en de ander in een creatieproces het individu en zijn context opnieuw in een beweging brengen.

Afspraak maken bij Bo?

Ontmoet ook onze andere therapeuten